skip to Main Content

Aldona Stachura

Chirurg plastyczny, estetyczny, rekonstrukcyjny.

Dr n. med. Aldona Stachura ukończyła studia na wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2003 r. W trakcie studiów odbyła praktyki zagraniczne w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od ostatniego roku studiów tj. 2002r do 2005r pracowała jako wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej pod kierownictwem prof. zw. dr HC Z.S. Hermana oraz prof. B Okopienia. W 2008 roku, jako wynik prowadzonych na Klinice badań doświadczalnych i klinicznych obroniła pracę doktorską Pt:. „Wpływ Fenofibratu mikronizowanego na ekspresję i uwalnianie cytokin prozapalnych u pacjentów z dyslipidemią i wczesnymi zaburzeniami tolerancji glukozy”. Od 2005r – 2008r zatrudniona jako asystent na etacie szpitalnym w Klinice Chirurgii Plastycznej Estetycznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, jedynej tego typu placówce na Śląsku. W 2005 r rozpoczęła specjalizację z Chirurgii Ogólnej na Klinice Chirurgii Ogólnej i Koloproktologii WSS nr 5 w Sosnowcu.

W roku 2008 rozpoczęła specjalizację z Chirurgii Plastycznej, zatrudniając się w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, pod kierownictwem dr A. Krajewskiego, dalej kontynuując naukę we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Szpitala Powiatowego w Łęcznej- największym i najnowocześniejszym ośrodku leczenia oparzeń w kraju prowadzonym przez prof. zw. J. B. Strużynę. W czasie pracy w w/w Oddziałach zdobyła duże doświadczenie zarówno w teorii, jak również praktyce, co pozwoliło jej, m.in. być autorką i współautorką 9-u prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz licznych doniesień zjazdowych.

Ukończyła kursy i staże specjalistyczne z zakresu medycyny estetycznej, a ich efekty wykorzystuje w swojej praktyce klinicznej.

Back To Top