Skip to content

Badania kliniczne

Centrum Badań Klinicznych działa w ramach Kliniki Magnuccy, której zespół tworzą wysoko wykwalifikowani lekarze m.in. specjaliści z zakresu ginekologii, położnictwa, urologii, okulistyki, pediatrii, neonatologii, dietetyki, endokrynologii, neurologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, ortopedii, pulmonologii, alergologii, chirurgii, medycyny estetycznej i innych. Klinika zatrudnia również przeszkolony w zakresie badań klinicznych personel pielęgniarski, farmaceutyczny, koordynujący dokumentację badań klinicznych oraz zarządzający. Centrum zarządzane jest przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych.

Dysponujemy urządzeniami dostępnymi tylko w kilku miejscach w kraju i możliwością przeprowadzania nawet skomplikowanych zabiegów. Nasz personel laboratoryjny przeszkolony jest w zakresie pracy z materiałem biologicznym uczestników badań klinicznych. Posiadamy sprzęt, całą niezbędną infrastrukturę oraz wdrożone procedury postępowania w badaniach klinicznych.

Klinika dysponuje dostępem do szerokiej własnej bazy pacjentów oraz szeroką siatką badaczy polecających, obejmującą swoim zasięgiem dużą część województwa śląskiego. Ponadto współpracujemy z dużymi szpitalami klinicznymi. Lokalizacja kliniki w centrum Katowic pozwala na dostęp do dużej populacji pacjentów a wygodna komunikacja sprawia, że chętnie i bez problemów stawiają się oni na wizyty w klinice.

Oferujemy profesjonalnie prowadzone badania kliniczne fazy II-IV, pomoc i konsulting we wdrażaniu protokołu, koordynację badania w Polsce, koordynację procesu rekrutacji pacjentów w badaniu oraz współpracę w opracowaniu dokumentacji badania w oparciu o nasze SOPy i wzory dokumentów.

Oferujemy prowadzenie badań klinicznych m.in. w następujących specjalnościach:

– Chirurgia ogólna

– Chirurgia plastyczna

– Choroby wewnętrzne

– Choroby zakaźne

– Dermatologia i wenerologia

– Diagnostyka laboratoryjna

– Kardiologia

– Medycyna rodzinna

– Neonatologia

– Neurologia

– Okulistyka

– Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

– Otorynolaryngologia

– Pediatria

– Położnictwo i ginekologia

– Rehabilitacja medyczna

– Urologia

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny i pomocniczy (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, koordynatorzy badań klinicznych, kadra zarządzająca, kontrola jakości),  przeszkolony w zakresie ICH GCP oraz lokalnych regulacji prawnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych.

Jesteśmy obsługiwani przez profesjonalną kancelarię radcy prawnego, posiadającą ponad 10 letnie doświadczenie zarówno w obsłudze ośrodków badań klinicznych jak też CRO, co skutkuje bardzo krótkim czasem negocjacji umów o prowadzenie badań. Dodatkowo możemy też wspomóc proces uzyskiwania zgód odpowiednich organów na prowadzenie badania klinicznego (Komisja Bioetyczna, URPL).

Posiadamy sprzęt oraz infrastrukturę pozwalającą nie tylko na wykonywanie prostych badań ambulatoryjnych ale również skomplikowanych zabiegów, całodobowej obserwacji pacjentów, podawania infuzji, pobierania próbek na badania farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, wykonywanie badań obrazowych i szeroką diagnostykę wszelkiego rodzaju schorzeń.

Dysponujemy doskonale wyposażonymi gabinetami lekarskimi, gabinetami zabiegowymi, salą szpitalną do całodobowej obserwacji pacjentów, pokojami pobrań, pomieszczeniami do obróbki i przechowywania próbek laboratoryjnych (jesteśmy w trakcie budowy własnego punktu laboratoryjnego z możliwością analizy próbek na miejscu), magazynem leków, archiwum dokumentacji, pomieszczeniami biurowymi i wszelką infrastrukturą konieczną do sprawnego i profesjonalnego prowadzenia badań klinicznych.

Posiadamy własne Standardowe Procedury Operacyjne, zgodnie z którymi prowadzone są badania kliniczne w Centrum. Dysponujemy wzorami dokumentów, logów, instrukcji, które możemy szybko dostosować dla potrzeb konkretnego badania i za ich pomocą dokumentować wyniki. Posiadamy sprawny system prowadzenia dokumentacji pacjentów, co pozwala na szybkie i pozbawione błędów tworzenie dokumentacji pacjentów oraz przenoszenie obserwacji do systemów elektronicznej obserwacji pacjentów (eCRF). Wdrożyliśmy wewnętrzną kontrolę jakości, pozwalającą na wyeliminowanie błędów w dokumentacji i sprawne prowadzenie monitoringu badania.

Mamy własną bazę pacjentów oraz dysponujemy dostępem do szerokiej siatki badaczy polecających, włączając w to zarówno prywatne praktyki lekarskie jak i duże szpitale kliniczne.

Lokalizacja ośrodka jest niezwykle wygodna pod względem komunikacyjnym, co sprawia że pacjenci chętnie stawiają się na wizyty. Dodatkowo, Centrum dysponuje zorganizowanym transportem pacjentów na wizyty z ich miejsca zamieszkania.

e-mail: badaniakliniczne@klinikamagnuccy.pl
tel. +48 57 44 57 000

Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00