skip to Main Content

Wytyczne dotyczące obrazowania termograficznego pacjentek w ciąży

Grupa Badawcza Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Kliniką Magnuccy w Katowicach prowadzi badania związane z diagnostyką termowizyjną pacjentek w ciąży.

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Odmowa udziału nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, utratą korzyści ani pogorszeniem poziomu opieki medycznej. Nawet po wyrażeniu zgody w dowolnym momencie można zmienić swoją decyzję. Przerwanie udziału w badaniu nie wpłynie w żaden sposób na jakość otrzymywanego leczenia.

Celem badań jest bezdotykowa ocena zmian temperatury powierzchni ciała w różnych okresach trwania ciąży wykonana za pomocą kamer termowizyjnych. Wynik badania to mapa temperaturowa powierzchni ciała, która pośrednio wynika z procesów fizjologicznych jakie zachodzą w ciele pacjentki w określonych etapach ciąży.

Obrazowanie termograficzne polega na rejestracji promieniowania „cieplnego” emitowanego z powierzchni ciała jako efekt transportu energii produkowanej wewnątrz ciała, dostarczanej do powierzchni skóry w wyniku wewnętrznego metabolizmu tkanek oraz krążenia naczyniowego. Termografia w podczerwieni uwidacznia zmianę temperatury tkanek miękkich, a obserwowane zróżnicowanie temperaturowe powierzchni ciała może być związane ze zmianą aktywności metabolicznej oraz naczyniowej tkanek.
Metoda termografii w podczerwieni wykorzystuje bardzo czułe kamery termowizyjne oraz zaawansowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające detekcję nawet niewielkich zmian temperatury, a także przetwarzanie i analizę otrzymanych obrazów.
Warto również nadmienić, że termografia w podczerwieni to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjenta – nie wysyła żadnego promieniowania w stronę badanego obiektu, a jedynie odbiera promieniowanie podczerwone emitowane z organizmu do otoczenia i umożliwia zobrazowanie tej energii w postaci barwnych map temperaturowych.

Badanie termograficzne mimo swojej prostoty powinno odbywać się w ściśle określonych warunkach, tak aby wyeliminować zmiany temperatury ciała spowodowane wpływem czynników zewnętrznych.

Do wymogów koniecznych do spełnienia w celu otrzymania wiarygodnych wyników należą:

  • aklimatyzacja przed obrazowaniem termograficznym w pomieszczeniu badawczym w czasie do 30 minut, w spoczynku z odkrytą badaną powierzchnią ciała, przy czym luźny strój (np. bawełniana koszulka) może być założony na okres przygotowania do zasadniczego badania termowizyjnego
  • niewykonywanie aktywności fizycznej na 10h przed badaniem,
  • niespożywanie środków przeciwbólowych – przeciwgorączkowych na dobę przed badaniem,
  • przygotowanie obszaru piersi do badania poprzez pozostanie bez stanika na czas minimum 2h przed wykonaniem pomiaru (inne warstwy odzieży wierzchniej nie powodują wyraźnych otarć na skórze, pacjentka jak najbardziej może mieć ubraną podkoszulkę bez fiszbin), ponadto nie należy ubierać żadnej odzieży uciskowej 2h przed badaniem (np. skarpet obcisłych które mogą wpłynąć na ucisk naczyń krwionośnych oraz odzieży tytułu topy sportowe…)
  • niestosowanie na ciało kremów, olejków i maści na minimum 12h przed badaniem, zwłaszcza maści przeciwbólowych, chłodzących lub rozgrzewających.
Kamera termowizyjna wykorzystywana w badaniach.

Może Cię zainteresuje

Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00