Skip to content
null

Bartosz Hubicki

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, edukator seksualny

Bartosz Hubicki

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, edukator seksualny
(psychoterapeuta w trakcie szkolenia)

Absolwent psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej organizowanych przez Uniwersytet SWPS w Katowicach posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Obecnie w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Odbywał staże kliniczne w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Uczestniczył w szkoleniach dla profesjonalistów, między innymi:

 • Seksualność osób dorosłych

 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

 • Genogram w procesie terapii

 • Praca z genogramem

 • Kurs edukatora seksualnego

 • Wywiad seksuologiczny z mężczyzną

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię seksuologiczną osób dorosłych.

W pracy seksuologicznej oferuje m.in.:

 • Diagnostykę i leczenie dysfunkcji seksualnych:

zaburzenia erekcji,

przedwczesny wytrysk,

bolesne współżycie lub brak możliwości podjęcia współżycia,

zaburzenia orgazmu,

brak lub obniżenie potrzeb seksualnych,

 • Leczenie uzależnienia od seksu,

 • Leczenie uzależnienia od pornografii,

 • Diagnostyka i terapia osób transseksualnych,

 • Problemy związane z orientacją psychoseksualną oraz tożsamością płciową,

 • Edukację seksualną.

W pracy psychoterapeutycznej oferuje m.in.:

 • Psychoterapię indywidualną,

 • Pomoc psychologiczną dla osób leczących się z powodu niepłodności,

 • Pomoc psychologiczną dla ofiar przestępstw seksualnych,

 • Pomoc psychologiczna z powodu utraty ciąży,

 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,

 • Leczenie zaburzeń osobowości,

 • Leczenie zaburzeń nastroju,

 • Leczenie zaburzeń lękowych,

 • Leczenie zaburzeń emocjonalnych.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Obejmują one przeprowadzenie wywiadu psychologicznego oraz określenie tego, co zgłaszająca się osoba chciałaby osiągnąć. Dzięki takiej formie możliwe jest ustalenie wstępnej diagnozy – przez rozpoznanie trudności i oczekiwań oraz określenie celów – a następnie wybór optymalnego rodzaju pomocy.

Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00