skip to Main Content
null

Anna Michalska - Bańkowska

dr n.med Dermatolog

dr n. med. Anna Michalska - Bańkowska

Od 2013 roku pracuję w Klinicznym Oddziale Dermatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie aktualnie odbywam szkolenie specjalizacyjne jako rezydentka w dziedzinie „Dermatologii i Wenerologii”. W lutym 2017 uzyskałam stopień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy pt.: ” Wpływ cyklosporyny A na profil ekspresji genów kodujących TGF-B i ich receptory u chorych na łuszczycę”. Od października bieżącego roku pełnię funkcję asystenta – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jestem współautorem wielu publikacji i komunikatów zjazdowych. Dzięki sukcesywnemu doskonaleniu zawodowemu i podnoszeniu swoich kwalifikacji wykonuję również zabiegi laseroterapii,pobieranie wycinków skórnych do badania histopatologicznego, usuwanie znamion barwnikowych, łyżeczkowanie brodawek łojotokowych, korekcję blizn przerostowych i keloidowych. Codzienna praca w oddziale i poradni oraz kontakt z pacjentem daje mi wiele motywacji do poznawania i nauki dermatologii, która dotyczy nie tylko skóry, ale całego człowieka. Serdecznie zapraszam.

Specjalizacje

  • Dermatologia i wenerologia

Edukacja

  • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Publikacje

  • Successful therapy of cyclosporin A in pityriasis lichenoides et varioliformis acuta preceded by hand, foot and mouth disease.
  • Linear lichen planus along the lines of Blaschko in three adult women: gene-environment interactions.
  • Atypical neuralgia associated with cervical and thoracic herpes zoster infection.

Nagrody i wyróżnienia

  • Obrona pracy doktorskiej pt:”Wpływ cyklosporyny A na profil ekspresji genów kodujących TGF-B i ich receptory u chorych na łuszczycę” z wyróżnieniem.

Anna Michalska-Bańkowska – ZnanyLekarz.pl

Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00