skip to Main Content

Katarzyna Paszko

Lek. dent. Katarzyna Paszko ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Aktywnie udzielała się w życiu uczelnianym, była członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Kraków, Koordynatorem do Spraw Wymian Międzynarodowych, organizowała i wystąpiła w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej Kraktooth IV w Krakowie. Działała w kole naukowym Chirurgii Stomatologicznej UJ, a także była Mentorką Programu Erasmus. Aktualnie jest studentką kierunku medycyna estetyczna na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Poszerzała swoją wiedzę również poza granicami kraju. Kształciła się na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, gdzie uczęszczała w wielu konferencjach naukowych, rozwijała swoje zainteresowania stomatologiczne, a także zdała międzynarodowy egzamin ze znajomości języka włoskiego.W 2018 roku udało jej się zakwalifikować do wąskiego grona członków międzynarodowej grupy odbywającej praktykę na wysoko plasującej się w światowych rankingach uczelni New York University w Stanach Zjednoczonych, gdzie trenowała swoje umiejętności praktyczne i uczestniczyła w wielu wykładach.Lek. dent.

Katarzyna Paszko to osoba odpowiedzialna i sumienna. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Cechuje ją również empatyczne podejście do pacjenta, stara się wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom każdej potrzebującej leczenia osoby.

Back To Top Call Now Button +48 663 838 845