skip to Main Content

Tomasz Wikarek

Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ukończyłem w 2008 roku. W 2011 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych pracując jako wykładowca w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku ukończyłem  specjalizację z dziedziny ginekologii i położnictwa. Obecnie pracuję jako asystent w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Biorę czynny i bierny udział w konferencjach z zakresu ginekologii i położnictwa.

Posiadam doświadczenie zarówno w pracy w ambulatorium jak i na Oddziale Ginekologii i Patologii Ciąży, Bloku Porodowym. Wykonuje zabiegi w zakresie cięć cesarskich, operacji laparoskopowych, także laparoskopowego sprawdzania drożności jajowodów, histeroskopowych, miomektomii konserwatywnej, zabiegów w obrębie szyjki macicy, histerektomii, amputacji nadszyjkowych, operacji przeprowadzanych w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, plastyki przedniej i tylnej krocza.

Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00