skip to Main Content

Tomasz Skowerski

Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Od 2015 roku pracuję na Oddziale Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Leszka Gieca. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy na oddziale szpitalnym, jak i w poradni kardiologicznej.

Wykonuję badania USG serca (tzw. echokardiografię) oraz USG doppler tt. szyjnych i kręgowych – ukończyłem liczne kursy certyfikujące z tego zakresu. Opisuję badania Holter EKG oraz Holter RR.

Jestem autorem/współautorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz prezentowanych na polskich i zagranicznych konferencjach.

Od kilku lat jestem członkiem zarówno Polskiego, jak i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywnie uczestniczę w konferencjach nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Dodatkowo od 2015 roku jestem słuchaczem Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzę zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i kardiologii dla studentów kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Back To Top