skip to Main Content
null

Aleksandra Termin - Pośpiech

Specjalista pediatra

Aleksandra Termin-Pośpiech

Specjalista pediatra, doktor nauk medycznych, absolwentka  Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie opieki i leczenia dzieci od pierwszych dni ich życia aż do osiągnięcia wieku dojrzałego.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała w trakcie dwustopniowej specjalizacji z zakresu pediatrii, pracując wtedy w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, w poradniach pediatrycznych, na oddziale noworodkowym, w pogotowiu ratunkowym w zakresie pomocy w stanach nagłych u dzieci. Odbywała szkolenie także w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Chorzowskiego Centrum Pediatrii
i Onkologii.

 

Po zakończeniu specjalizacji  związana  z prywatnym obszarem służby zdrowia, gdzie możliwe jest sprawowanie opieki nad małym pacjentem  w komfortowych dla pacjenta warunkach, w oparciu o najnowsze, europejskie standardy postępowania medycznego.

Wiedzę swoją cały czas aktualizuje, biorąc aktywny udział w szkoleniach, zjazdach i konferencjach zarówno o charakterze lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Udziela porad w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Aktualnie, od wielu lat pracuje jako pediatra w międzynarodowej firmie medycznej.

Zakres udzielanych porad obejmuje:

  1. szerokorozumianą profilaktykę, w tym:
  • ocenę rozwoju dziecka
  • bilanse zdrowia
  • szczepienia, według obowiązującego kalendarza szczepień i zalecane
  • planowanie indywidualnych programów szczepień
  • badanie noworodków
  • porady dotyczące pielęgnacji
  • porady i wsparcie w zakresie karmienia naturalnego

2. opiekę i leczenie chorób wieku dziecięcego w oparciu o najnowsze, obowiązujące standardy postępowania

Back To Top Call Now Button +48 663 838 845